За нас

За нас

Д-р Иглика Дамянова

Образование:
Гимназия с немски език.
Завършва дентална медицина във Фридрих-Александър Университет – Ерланген-Нюрнберг, Германия през 2009 г. със степен – Магистър лекар по дентална медицина.
2009 г. Започва 3 годишно сертифицирано обучение по Ортодонтия в Цюрих при Проф. Гюнтер Сандер –директор на Катедрата по Ортодонтия , Университет – Улм .
2010-2013 /2019-2023 Хонор. асистент в МУ-Варна „Проф. Др. Параскев Стоянов”
2010- до днес Д-р Дамянова работи в частна практика
Д-р Дамянова е сертифицирана за работа със системите Invisalign, OrthoCaps, WIN, 3M Incognito.

Владее английски и немски език.
Член на БЗС и БОО.

 • 2008 CEREC 3D – Grundlagenkurs mit praktischen Uebungen, SIRONA, Germany – Cerec 3D-начален курс с практически упражнения, Сирона, Германия
 • 2008 Blockpraktikum Orale Implantologie der Polikliniken fuer Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie und der zahnaerztlichen Prothetik, BEGO – Блокпрактика по орална имплантология на поликлиникат по ЛЧХ и протетика.Ерланген, Германия
 • 2008 Das Straumann Dental Implant System – Vorstellen der Systemkomponenten mit praktischen Uebungen zur  Implantatinsertion und prothetischen Abformung – Имплантатнат система  Straumann- представяне на компонентите от система  с практ. упражнения за поставяне на импл. и сваляне на отпечатък. Ерланген, Германия
 • 2010  Orthodontic treatment in Adolescents and Adults- ортодонтско лечение при юноши и възрастни. Д-р  Гесерик, Варна
 • 2010   DAMON Философията  Д-р Настева, София
 • 2010  Contemporary Orthodontic Biomechanics Using the Edgewise Appliance and Auxilaries – Prof. Dr. Thomas Cangialosi-
 • Ортодонтска биомеханика при използване на Еджуайз апаратурата и помощни средства .Проф. Канджалози, София
 • 2010  Bewahrte und neueste funktionkieferorthopadische Behandlungsapparaturen- Утвърдени нови функционални апарати за лечение на деформации. Проф. Сандер, Цюрих, Швейцария
 • 2011   Multibandtechnik 1, Biegeuebungen und Materialkunde – Фиксирана техника 1, Огъване и материалознание. Проф. Сандер, Цюрих, Швейцария
 • 2011   Multibandtechnik 2, Einfuehrung in die Klebetechnik- Фиксирана техника 2 – Въведение в поставянето на брекети. Проф. Сандер, Цюрих, Швейцария
 • 2011   Multibandtechnik 3, Intra-u. extraorale Verankerungsmassnahmen Фиксирана техника 3 – Средства за Интра-и екстраорална опора.  Проф. Сандер, Цюрих, Швейцария
 • 2011  Straight-wire- Technik 1- Техника на правата дъга 1. Проф. Сандер, Цюрих, Швейцария
 • 01.2012    Straight-wire-Technik 2- Техника на правата дъга 1. Проф. Сандер, Цюрих, Швейцария
 • 04.2012  Orthodontic Lingual course-theory with practical training within the First Quintessence Congress in Bulgaria-  Ортодонтски  лингвален курс- теория и практика по време на Първи конгрес на Квинтесенц, София
 • 05.2012   Kieferorthopaedische Diagnostik und Planerstellung- Диагностика и планиране в ортодонтията, Цюрих, Швейцария
 • 06.2012   I like to work with the 2D Lingual appliance, Prof. Cacciafesta, Italy
 • 07.2012  Orthocaps- Schienenbehandlung- Лечение с шините- Ортокапс, Мюнхен, Германия
 • 03.2013  Multibandtechnik 4- Eckzahneinordnung, Zuerich- Фиксирана техника 4- Подреждане на канините  в зъбната редица, Цюрих, Швейцария
 • 04.2013  Typodontkurs IV-Spezial-Biegekurs, Dr. Oliver Bacher, Ispringen Курс на типодонти IV-Специална техника на огъване, Др. Оливър Бахер, Испринген, Германия
 • 06.2013  Der Abschluss einer KFO-Behandlung und Abschlusspr?fung, Priv.-Doz. Dr. Sander, Z?rich- Завършване на  ортодонтското лечение и полагане на изпит за сертифициране, Доц. Д-р Сандер. Цюрих, Швейцария
 • 11.2013  Incognito Appliance System Zertifizierungskurs, Berlin
 • 06-07.2014 Adaptation of the Alexander Discipline when treating “Difficult and unusual malocclusions” Prof. Alexander
 • 06.2015  Сертификат в потв. участие в 14. Научен конгрес, гр. Бургас
 • 10.2015  Special Aspects of the Treatment of Adult Patients, Sofia, Prof. Dietmar Segner and Dr. Dagmar Ibe
 • 10.2015  Esthetic decision with porcelain veneers. Planning and full clinical protocol of treatment.-Prof. Dr. Angelo Putignano
 • 10.2015  Analysis and preparation for laminate veneers, Dr. Giancarlo Pongione
 • 10.2015  Main Lecture Program of 8th. International Symposium- Sofia Dental Meeting
 • 04.2015  The Next Generation WIN, Prof. Wiechmann
 • 03.2016  WIN User Meeting, London, Prof. Dirk WIechmann
 • 06.2016  Сертификат в потв. за участие на 16. научен конгрес на БЗС, гр. Бургас
 • 09.2016  Национална среща на БОО “Кранио-мандибуларна дисфункция: диагностика, терапия и рехабилитация”, д-р Аладин Саббах
 • 11.2016  ALIAS Passive Self-Ligating Square Slot L.S.W.-Prof. Giuseppe Scuzzo
 • 2008 CEREC 3D – Grundlagenkurs mit praktischen Uebungen, SIRONA, Germany – Cerec 3D•
 • 2008 Blockpraktikum Orale Implantologie der Polikliniken fuer Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie und der zahnaerztlichen
 • Prothetik, BEGO Ерланген, Германия
 • 2008 Das Straumann Dental Implant System – Vorstellen der Systemkomponenten mit praktischen Uebungen zur   
 • Implantatinsertion und prothetischen Abformung – Ерланген, Германия
 • 2009 Invisalign treatment-Dr. M. Levi
 • 2010  Orthodontic treatment in Adolescents and Adults- Д-р  Гесерик, Варна
 • 2010  DAMON Философията  Д-р Настева, София
 • 2010  Contemporary Orthodontic Biomechanics Using the Edgewise Appliance and Auxilaries – Prof. Dr. Thomas Cangialosi
 • 2010  Bewahrte und neueste funktionkieferorthopadische Behandlungsapparaturen- Проф. Сандер, Цюрих, Швейцария
 • 2011   Multibandtechnik 1, Biegeuebungen und Materialkunde Проф. Сандер, Цюрих, Швейцария
 • 2011   Multibandtechnik 2, Einfuehrung in die Klebetechnik- Проф. Сандер, Цюрих, Швейцария
 • 2011   Multibandtechnik 2, Einfuehrung in die Klebetechnik- Проф. Сандер, Цюрих, Швейцария
 • 2011   Multibandtechnik 3, Intra-u. extraorale Verankerungsmassnahmen  Проф. Сандер, Цюрих, Швейцария
 • 2011  Straight-wire- Technik 1-Проф. Сандер, Цюрих, Швейцария
 • 01.2012    Straight-wire-Technik 2 Проф. Сандер, Цюрих, Швейцария
 • 04.2012  Orthodontic Lingual course-theory with practical training within the First Quintessence Congress in Bulgaria 05.2012
 • Kieferorthopaedische Diagnostik und Planerstellung- Цюрих, Швейцария
 • 06.2012  2D Lingual appliance, Prof. Cacciafesta, Italy
 • 07.2012  Orthocaps- Schienenbehandlung-Д-р Кан, Мюнхен, Германия
 • 03.2013  Multibandtechnik 4- Eckzahneinordnung, Цюрих, Швейцария
 • 04.2013  Typodontkurs IV-Spezial-Biegekurs, Dr. Oliver Bacher, Ispringen
 • 06.2013  Der Abschluss einer KFO-Behandlung Priv.-Doz. Dr. Sander, Zürich
 • 11.2013  Incognito Appliance System Zertifizierungskurs, Berlin
 • 06-07.2014 Adaptation of the Alexander Discipline when treating “Difficult and unusual malocclusions” Prof. Alexander
 • 06.2015  Сертификат в потв. участие в 14. Научен конгрес, гр. Бургас
 • 10.2015  Special Aspects of the Treatment of Orthodontic Adult Patients, Sofia, Prof. Dietmar Segner and Dr. Dagmar Ibe
 • 10.2015  Esthetic decision with porcelain veneers. Planning and full clinical protocol of treatment.-Prof. Dr. Angelo Putignan
 • 10.2015  Analysis and preparation for laminate veneers, Dr. Giancarlo Pongione
 • 10.2015  Main Lecture Program of 8th. International Symposium- Sofia Dental Meeting
 • 04.2015  The Next Generation WIN, Prof. Wiechmann
 • 03.2016  WIN User Meeting, London, Prof. Dirk WIechmann
 • 06.2016  Сертификат в потв. за участие на 16. научен конгрес на БЗС, гр. Бургас
 • 09.2016  Национална среща на БОО “Кранио-мандибуларна дисфункция: диагностика, терапия и рехабилитация”, д-р
 • Аладин Саббах
 • 11.2016  ALIAS Passive Self-Ligating Square Slot L.S.W.-Prof. Giuseppe Scuzzo   
 • 03.2017  Annual WIN User Meeting, London, Prof. Dirk WIechmann
 • 09.2017  „Кранио-мандибуларна дисфункция: Диагностика, терапия и рехабилитация” – Д-р Аладин Саббах-Германия
 • 09.2018 „Seeking efficient and effective Dentofacial Orthopedics; Lessons learned along the way”-Prof.James McNamara
 • 03.2019-БОПОИ/БОЛО Интраосални и интеррадикуларни лезии: от възстановяване до регенерация. Пародонтални и
 • паро-ортодонтски клинични случаи.- Д-р Мириам Дриди-Ница, Франция
 • 09.2019 Приложение на Carrier motion class 2/ Class 3 – Др Луис Карериа-Испания
 • 09.2020 Биомеханика в ортодонтията , Д-р Джорджо Фиорели-Италия
 • 09.2020 Ортодонтско лечение с костна опора.-Д-р Хайнц Винзауер-Австрия
 • 05.2021-Invisalign treatment
 • 09.2021 Стремежът към съвършенство-Клинично приложение на Инвизалайн. -Д-р Крис Ласпос
 • 09.2022 Костна опора, използвана при дистализиране на зъби и разширение на горната зъбна дъга.-Др Хайнц
 • Винзауер-Австрия
 • 9.2022 Invisalign-Scientific Symposium
 • 10-12.2022 Biomechanik Core Course – Dr Giorgio Fiorelli
 • 01.2023-Етиология, диагностика и лечение  на обструктивна сънна апнея (ОСА) при деца. Лечение на ОСА чрез функционална ортопедия, миофункционална терапия, CРАР терапия и сътрудничество с УНГ специалисти.
 • Интердисциплинарно лечение на деца с ОСА.-Dr Derek Mahony       
 • 04.2023 Vertical malocclusions: Deep bite and open bite-Diagnosis and Treatment. Impacted canines. Etiology, Diagnosis,
 • Prevention and Treatment. Dr. Stefano Troiani, Dr. Yordanova, Dr. Gavrilov
 • 06.2023- Adults orthodontic treatment-Prof. Cacciafesta

Д-р Марияна Станкова

Образование:
Завършва Медицински университет София със степен – Магистър лекар по дентална медицина
Придобива специалност – Поливалентна стоматология.
Посещава редица курсове и лекции на български и международни конгреси по теми свързани с :
-Протезиране на обеззъбени пациенти.
-Протетично възстановяване с коронки и мос.
-Пародонтално лечене.
-Естетични възстановявания.
Владее руски език.

Д-р Марян Попикономов

Образование:
Медицинска гимназия ДСМУ “Яне Сандански” профил “зъботехник” – гр. Щип, Р. Северна Македония
Медцински Университет Варна -Дентална медицина
Д-р Попикономов се занимава с поливалентна стоматология, но с времето интересите му се насочват към ендодонтията и естетичната дентална медицина. В момента се занимава предимно с консервативно лечение, ендодонтия- машинна обработка на кореновите канали с помощта на микроскоп, ендомотор и различни видове ендодонтски системи.
Член на БЗС .Участник в български и чуждоезикови интернет научни общества, свързани с клинични случаи и диагностика на денталните състояния.
Владее английски и немски език.

Редовно участие във “Варна дент” дентален форум
Хармоничните усмивки при предизвитекателни естетични случаи – проф.Ницен Бичачо
Композитно възстановяване в естетичната област.Нови тенденции във възстановяването – Проф.Анджело Путиняно
Керамични фасети – новости в клиничните процедури – Др Марко Венециани
Индиректни дистални възстановявания – проф.Франческо Мангани
Употреба на микроскоп в ендодонтията – Проф.Фабио Горни
Ендодонтско лечение в четири нива – др Анатолий Атанасов и др Милен Димитров
Как сложните случаи да станат лесни с употребата на МТА – Др Рикардо Тонини
Съвременни методи и техники за успешно ендодонтско лечение – превенция от усложнения – Доц.Ангела Гусийска
Дигитални протоколи при естествени зъби и импланти за предвидим успех – Др Карло Монако
Комплексно минимално инвазивно възстановяване , използвайки дигиталната дентална медицина – Др Мазаюки Оокава
Биокерамичните сийлъри – мястото им в съвременнат ендодонтска практика – Др Пиер Димитров
Пукнатини – Др Стефан Брое
Композитни възстановявания с Micerium – Др Лоренцо Ванини и Даниеле Рондони
Managing separated endodontic instruments retrieval – Dr Yoshi Terauchi
Технология на глас фибро влакната – Др Радослав Аспарухов
Кофердам -Др Мариета Дочева